اهدای اینترنتی اشخاص حقوقی(غیر دولتی)

نوع اهدا


پرداخت الکترونیکی از طریق کلیه‌ی کارت‌های بانکی عضو شبکه‌ی شتاب

مبلغ: ریـال

لطفا درگاه پرداخت را انتخاب نمایید:


shooow

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم