جلسه کمیته بانوان هفت باغ مهربانی با حضور همیاران بخش بانوان

به گزارش موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان، جلسه کمیته بانوان هفت باغ مهربانی با حضور همیاران بخش بانوان این موسسه خیریه در دفتر این موسسه برگزار شد.

در این جلسه که در راستای توسعه فرهنگ نیکوکاری و توجه به سالمندان و بسط آن در جامعه برگزار شد، اعضای این جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با توسعه این فرهنگ ابراز داشته و راه‌های همکاری را بررسی کردند.

در این جلسه صمد علیپور مدیرعامل موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در حوزه سالمندان بدون مردم امکان پذیر نیست، اظهار کرد: هدف این موسسه گسرش فرهنگ سالمندی در بین همه بخش های جامعه است.

در پایان این جلسه نیز رئیس و دبیر جدید کمیه بانوان موسسه خیریه هفت باغ مهربانی زنجان انتخاب شدند.


۱۳۹۷/۰۴/۱۴، ۰۸:۵۵:۱۶       167
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم

اهدا از طریق موبایل