سند ملی سالمندان کشور تصویب شد

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تصویب سند ملی سالمندان کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تا ۱۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور ۲ برابر می‌شود اجرای سند ملی سالمندی در کشور بسیار ضروری است.

رویداد۲۴-رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تصویب سند ملی سالمندان کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تا ۱۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور ۲ برابر می‌شود اجرای سند ملی سالمندی در کشور بسیار ضروری است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور از تصویب سند ملی سالمندان کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تا ۱۵ سال آینده، جمعیت سالمند کشور ۲ برابر می‌شود اجرای سند ملی سالمندی در کشور بسیار ضروری است.

محسن سلمان نژادافزود : سند ملی سالمندان کشور توسط رئیس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور موظف به هماهنگی های مرتبط با حسن اجرای اهداف و سیاست های این سند است.

وی با اشاره به قوانین توسعه برنامه ششم تصریح کرد: پیرو ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب مجلس در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت رفاه مکلف شد به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف و نسبت به تهیه و تدوین بسته های سیاستی و حمایت اجتماعی اقدام کند.

سلمان نژاد همچنین بیان داشت : دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، با تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان و معلولان در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند.

به گفته وی  ،  برای تدوین «سند ملی سالمندان کشور» در ابتدا با توجه به اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز 1404، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سیاست های کلی جمعیت)، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر،اهداف احصا شده است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در بیان اهداف این سند گفت: این سند برای هدایت سیاستگزاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان شامل شش هدف اصلی ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان،  حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است.

سلمان نژاد همچنین از دیگر اهداف مهم این سند را توانمندسازی سالمندان عنوان کرد و گفت: تبیین انواع مدل‌های مراقبتی از سالمندان، اصلاح مدل های مراقبتی موجود از سالمندان، ایجاد و حمایت از مدل‌های کارآمد مراقبتی متناسب با نیاز سالمندان، ترویج و حمایت از مدل‌های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیررسمی، آموزش مراقبین رسمی و غیررسمی سالمندان و حمایت بیمه‌ای از انواع مدل‌های مراقبت سالمندان دارد.

وی افزود: آخرین هدف این سند که بسیار مهم است امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان از طریق تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندی، کاهش پرداخت از جیب مردم در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توان بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی است.

وی با بیان اینکه جمعیت سالمندان در استان های شمالی کشور بیشتر و در استان های جنوبی و جنوب شرقی کمتر است گفت  : براساس آخرین سرشماری 7 میلیون و 450 هزار نفراز  جمعیت  کشور  سالمند  هستند  است.


date_range ۱۳۹۶/۱۰/۰۵، ۱۱:۰۰:۰۰       visibility 110
Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

با کمک به هفت باغ مهربانی همیار سالمندان فرزانه باشیم